Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Ngãi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  DE CUONG ON TAP HOC KY I TOAN 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tấn Lộc (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:28' 10-12-2019
  Dung lượng: 404.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8
  Phần I: .
  A/ Lý thuyết:
  1. Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức; Đa thức với đa thức.
  Áp dụng tính: a/ xy(3x2y - 3yx + y2) ; b/ (2x + 1)(6x3 - 7x2 - x + 2)
  2. Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B ? Đa thức C chia hết cho đa thức D ?
  Áp dụng tính: a/ (25x5 - 5x4 + 10x2) : 5x2 ; b/(x2 - 2x + 1):(1 -x)
  3. Viết các hằng đẳng thức đáng nhớ
  4. Thế nào là phân thức đại số? Cho ví dụ?
  5. Định nghĩa hai phân thức bằng nhau.
  Áp dụng: Hai phân thức sau và có bằng nhau không?
  6. Nêu tính chất cơ bản của phân thức đại số?
  Áp dụng: Hai phân thức sau bằng nhau đúng hay sai? =
  7. Nêu các qui tắc cộng ,trừ , nhân, chia các phân thức đại số.
  8. Nêu qui tắc rút gọn phân thức đại số. Áp dụng : Rút gọn 
  9. Muốn qui đồng mẫu thức các phân thức đại số ta làm thế nào ?
  Áp dụng qui đồng : và
  10. Tìm phân thức đối của phân thức: ; 
  B/ BÀI TẬP:
  I / NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC :
  Bài1: Thực hiện phép tính
  a) 2x(3x2 – 5x + 3) b) - 2x ( x2 + 5x – 3 ) c) x2 ( 2x3 – 4x + 3)
  Bài 2 :Thực hiện phép tính
  a/ (2x – 1)(x2 + 5 – 4) ; b/ -(5x – 4)(2x + 3) ; c/ (2x - y)(4x2 - 2xy + y2)
  d/ (3x – 4)(x + 4) + (5 – x)(2x2 + 3x – 1) ; e/ 7x(x – 4) – (7x + 3)(2x2 – x + 4).
  Bài 3: Chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.
  a/ x(3x + 12) – (7x – 20) + x2(2x – 3) – x(2x2 + 5).
  b/ 3(2x – 1) – 5(x – 3) + 6(3x – 4) – 19x.
  Bài 4: Tìm x, biết.
  a/ 3x + 2(5 – x) = 0 ; b/ 3x2 – 3x(x – 2) = 36.
  II/ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  Bài1: Phân tích đa thức thành nhân tử.
  a/ 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 ; b/ x(x + y) – 5x – 5y. ;
  c/ 10x(x – y) – 8(y – x).
  d/ (3x + 1)2 – (x + 1)2 ; e/ 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2. ;
  g/ x3 – x + 3x2y + 3xy2 + y3 – y
  h/ x2 + 7x – 8 ; i/ x2 + 4x + 3. ; k/ 16x – 5x2 – 3 ; l/ x4 + 4 ;
  m/ x3 – 2x2 + x – xy2.

  III/ CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC , CHIA HAI ĐA THỨC MỘT BIẾN
  Bài 1: Tính chia:
  a) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2 b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
  c) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5) d/ (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)
  e/ (x4 – x3 + x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3). f/ (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)
  Bài 2: Tìm a sao cho
  a/ Đa thức x4 – x3 + 6x2 – x + a chia hết cho đa thức x2 – x + 5
  b/ Đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.
  Bài 3: Tìm giá trị nguyên của n
  a/ Để giá trị của biểu thức 3n3 + 10n2 – 5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1.
  b/ Để giá trị của biểu thức 10n2 + n – 10 chia hết cho giá trị của biểu thức n – 1 .
  c/ Để đa thức x4 - x3 + 6x2 - x + n chia hết cho đa
   
  Gửi ý kiến