Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Ngãi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề KTĐK (bài số 2) môn English 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Hồng Sơn
  Ngày gửi: 19h:54' 16-11-2009
  Dung lượng: 123.5 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người  PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN MA TRẬN ĐỀ TRA ĐỊNH KÌ 2
  TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU : 2009-2010
  Môn: Tiếng Anh 6 - Thời gian: 45 phút
  Nội dung
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng số
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  I/ Listening
  
  
  4 câu
  0,5 điểm
  
  
  
  4 câu
  2,0 điểm
  
  II/ Reading
  
  
  5 câu
  0,5 điểm
  
  
  
  5 câu
  2,5 điểm
  
  III/ Language focus
  8 câu
  0,25 điểm
  2 câu
  0,5 điểm
  
  
  
  
  10 câu
  3,0 điểm
  
  IV/ Writing
  
  
  
  
  
  5 câu
  0,5 điểm
  5 câu
  2,5 điểm
  
  Tổng số
  8 câu
  2,0 điểm
  2 câu
  1,0 điểm
  9 câu
  4,5 điểm
  
  
  5 câu
  2,5 điểm
  24 câu
  10,0 điểm
  
  


  ------------------------------------------------------------------------------------


  Binh Chau secondary school
  Class: …………………………………………………………………………….……
  Name: ………………………………………………………………………………………
   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Năm học: 2009-2010
  Môn: English 6 (Test No: 02)
  Thời gian: 45 phút
  Pts:
  
  
  A/ LISTENING: Nghe đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với từ thích hợp.
  (2 điểm)
  Lan: When do we have _________________ ?
  Nam: We have it _________________ Tuesday and Thursday.
  Lan: When _________________ we have math?
  Nam: We have it on Monday and Wednesday.
  Lan: Does Nga have math on _________________ ?
  Nam: No, she doesn’t.
  B/ READING: Đọc đoạn văn sau và ghi T (đúng) hoặc F (sai) vào ô trống.
  (2,5 điểm)
  Hello, my name is Phong. I’m eleven years old and I’m in grade six. I live in a house in the country. Near my house there is a small park and a lake. In front of the house, there is a yard. Behind the house there are flowers. My house is very beautiful.

  ( 1/ Phong is in grade six.
  ( 2/ He lives in the city.
  ( 3/ Near his house there is a hotel.
  ( 4/ In front of the house there is a yard.
  ( 5/ His house isn’t beautiful.
  C/ LANGUAGE FOCUS:
  I/ Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào chỗ trống. (2 điểm)
  1/ He _______________ up at 5 am everyday.
  (get / gets / to get)
  2/ _______________ do you go to school? I go to school at half past six.
  (What / Where / What time)
  3/ _______________ Nam play soccer? Yes, he does.
  (Does / Do / Is)
  4/ Phong’s school is _______________ the country.
  (on / in / to)
  5/ Classes _______________ at seven o’clock.
  (start / starts / to start)
  6/ They play soccer in the _______________ every Sunday.
  (museum / hospital / stadium)
  7/ My classes finish _______________ eleven fifteen.
  (it / at / on)
  8/ We have math _______________ Monday and Friday.
  (on / in / at)
  II/ Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân. (1 điểm)
  1/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  It’s ten o’clock.
  2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  He watches television after school.
  D/ WRITING: Nhìn tranh và viết một đoạn văn ngắn mô tả về ngôi nhà của em. (2,5 điểm)
  This is my house.
  . . . . . . . . . . . . . .
   
  Gửi ý kiến