Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Ngãi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 1. My friends

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Quang Minh
  Ngày gửi: 21h:28' 15-10-2019
  Dung lượng: 12.2 MB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  ENGLISH 8
  UNIT 2
  LIFE IN THE COUNTRYSIDE
  Tuesday, October 15, 2019,
  Designer: Dương Quang Minh
  WARM-UP:
  Choose the right phrase and then put it under the appropriate picture.


  herding the buffaloes
  drying the rice
  riding a horse
  flying kites
  picking tomatoes
  collecting water
  New lessons
  UNIT 2 - LESSON 2: A CLOSER LOOK 1
  VOCABULARY
  - vast /vɑːst/ (a)
  brave /breɪv / (a)
  nomadic /nəʊˈmædɪk/(a)
  put up /ˈpʊt ʌp/ (v)
  bloom /bluːm/ (n)
  Braille /breɪl /(n)
  - rộng lớn, bao la
  - can đảm
  - du mục
  - dựng (lều…) lên
  = flower
  - chữ nổi
  Tuesday, October 15, 2019,
  CHECKING VOCABULARY
  - vast /vɑːst/ (a)
  brave /breɪv / (a)
  nomadic /nəʊˈmædɪk/(a)
  put up /ˈpʊt ʌp/ (v)
  bloom /bluːm/ (n)
  Braille /breɪl /(n)
  - rộng lớn, bao la
  - can đảm
  - du mục
  - dựng (lều…) lên
  = flower
  - chữ nổi
  Tuesday, October 15, 2019,
  1. slow
  2. colourful
  3. friendly
  4. hard
  5. brave
  6. boring
  7. inconvenient
  8. vast
  9. peaceful
  10. nomadic
  1. Listen and repeat the words.
  2. Put the words in 1 into the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

  hard
  friendly
  colourful
  slow
  inconvenient
  boring
  brave
  nomadic
  peaceful
  vast
  colourful
  nomadic
  boring
  peaceful
  3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.
  wild flowers
  the buffaloes
  apples the cattle
  RIDE
  a horse
  a camel
  PUT UP
  a tent
  a pole
  COLLECT
  hay
  water
  3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.
  wild

  HERD
  PICK
  the buffaloes
  the cattle
  flowers
  apples
  4. Use the words in 1 and 3 to complete the sentences. Remember to use the correct form of the verbs.
  1. When summer comes, we enjoy ____________ blackberries.
  2. Our village has no running water, which is _____________. We have to help our parents to _________ water from the river.
  3. In the countryside, children learn to _________ the cattle when they are small.
  4. Have you ever __________ a horse? I think one has to be __________ to do it.
  picking
  inconvenient
  collect
  herd
  ridden
  brave
  4. Use the words in 1 and 3 to complete the sentences. Remember to use the correct form of the verbs.
  5. You can relax in the countryside. It’s so ___________.
  6. __________ life is hard because people have to move a lot.
  7. The sky is __________ here in the countryside. There are no buildings to block the view.
  8. We worked together to __________ this tent. It was __________ work.
  hard
  peaceful
  Nomadic
  vast
  put up
  5.  Listen and repeat the words. Pay attention to the initial clusters.
  Pronunciation:
  Clusters: /bl/ and /cl/


  6. Listen and circle the words you hear.
  7. Listen to the sentences and repeat.
  1. The wind is blowing so hard.
  2. These people have climbed to the top of the mountain.
  3. The tree is in full bloom.
  4. Look at the clear blue sky.
  5. Blind people can read with Braille.
  +
  HOMEWORK
  - Learn the new words by heart.
  - Practice pronunciation “bl”, “cl” again.
  - Do exercises A 1, 2 in workbook (page 9).
  - Prepare for Unit 1: Closer look 2.
  Goodbye!
  See you again!
  THANKS FOR YOUR ATTENTION!
   
  Gửi ý kiến