Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv Sua_XoaCauHoi.flv SaoLuuVaPhucHoiDuLieu.flv QuanLyMonHoc.flv QuanLyChuyenDe.flv DangKyBanQuyenVaDoiMatKhau.flv CapNhatTuNganHangKhac.flv CapNhatTuFile.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Phạm Tô Ninh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 551 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thanh Lâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyễn Công Phương
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Sơn Mỹ
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 42748 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Cúc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 2979 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đức Quỳnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Sơn Hà
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 2919 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kiến Khương
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 57 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Thanh Thư
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 875 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Văn Tâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Quang
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Văn
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 38331 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Trà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Văn Trà
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Phú 2
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 238 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Nghiêm Bảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quảng Khương Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thới Ngọc Hiệu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Mỹ
  Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Quảng Khương Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 772 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/luyenthimontoan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 312 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/daykemquangngai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1086 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dayhoctoanquangngai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Đắng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 51 (xem chi tiết)