Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Phú 2
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 241 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Nghiêm Bảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quảng Khương Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thới Ngọc Hiệu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Mỹ
  Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Quảng Khương Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 4414 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/luyenthimontoan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 480 (xem chi tiết)

  0-photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/daykemquangngai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2151 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dayhoctoanquangngai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Đắng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 51 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Bình Hải 2
  Quận/huyện Huyện Bình Sơn
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 382 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Đoan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Khương
  Quận/huyện Huyện Bình Sơn
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 58 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thu Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 3245 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Thị Thu Nhi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trà Phú
  Quận/huyện Huyện Trà Bồng
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 2127 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thi Ca
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thicaqn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tịnh Kỳ
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ
  Điểm số 39238 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Phạm Minh Tứ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Huyện Sơn Tây
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tài Liệu Học Tập
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hoctaigia
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 192 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Yến Nga
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ntynga2012qn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Sơn Hà
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 40 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên trần thị mỹ nhân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Sơn
  Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 696 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Phụng Giao
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)