Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TIETDAYLOC.flv TIETDAYLOC.flv TIETDAYHIEU.flv TIETDAYHIEU.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv BAT_DANG_THUC_TAM_GIAC.swf Van_chuyen_nuoc_va_muoi_khoang_trong_cay.swf Su_hinh_thanh_lien_ket_trong_phan_tu_Hidro.swf Qua_trinh_phan_ung_tao_ra_nuoc.swf Khi_amoniac_khu_dong_II_oxit.swf Dieu_che_khi_CO2_trong_phong_thi_nghiem.swf Trai_dat_va_mat_troi.swf Tkb.png Tim_3d.swf Mo_hinh_phan_tu_3D.swf Day_chuyen_san_xuat_Khi_CO.swf TronNgauNhien_HoanViTheoNhom.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Trân Thị nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Thu Tuyển
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Thị Bích Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3050 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên My Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tịnh Trà
  Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 572 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thiện Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên cao tiến đạt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Khanh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thanh Vũ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhvukaka2014
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 29 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lý Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 4502 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thu Chẳng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Mộ Đức
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 62 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên THCS Trà Phú
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trà Phú
  Quận/huyện Huyện Trà Bồng
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 6498 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trầm Hòa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dương Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trà Thủy
  Quận/huyện Huyện Trà Bồng
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 1022 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Ngọc Tây
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/phamngoctay
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Quang Diệu
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Minh Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trần Quang Diệu
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 1086 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Cầu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Văn Đồng
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Bảy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hồng Loan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Minh Cảm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 63 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Bùi Hổ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh
  Quận/huyện Huyện Tây Trà
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 14402 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Thị Xuân Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đức Minh
  Quận/huyện Huyện Mộ Đức
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 20 (xem chi tiết)